24BFit.com - wyjątkowy...

17.05.2013

Dlaczego projekt ten określamy mianem wyjątkowego? Są ku temu przynajmniej dwie przesłanki. Po pierwsze, to nasz autorski pomysł na, jak uważamy, wyjątkową e-usługę w dziedzinie sport i wellness. Po drugie, firma QPRO360° powstała z myślą o realizacji tego właśnie przedsięwzięcia. Tak naprawdę to od tego wszystko się zaczyna.

Przyjmuje się, że fitness to, obok e-commerce, jedna z najbardziej rozwojowych branży na naszym rynku. My postanowiliśmy połączyć te dwie dziedziny i stworzyć profesjonalny serwis treningowy dostępny online.

GENEZA I ZAŁOŻENIA:

Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH: Stan zdrowia Polaków poprawił się w ostatnich latach, ale na tle innych krajów Unii Europejskiej sytuacja wciąż nie jest zadowalająca. Główną przyczyną zgonów są choroby układu krążenia. Na drugim miejscu są nowotwory.

Badania prof. Larsa Andersena z uniwersytetu w Kopenhadze (30 tys. osób w wieku 20-93 lata): Osoby, które ćwiczą choćby raz w tygodniu, rzadziej chorują na cukrzycę, serce i raka. W starszym wieku są bardziej samodzielne i mniej cierpią. Gry zespołowe, bieganie i ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko przedwczesnego zgonu przeciętnie o połowę.

Wniosek płynący z tych raportów może być jeden, "sport to zdrowie", a uprawianie sportu to forma zapobiegania chorobom i poprawy stanu zdrowia. Niestety, lokalne statystyki wskazują, że w zdecydowanej większości, Polacy rzadko lub wcale nie uprawiają sportu, a często wskazywanymi powodami takiego stanu są dostęp do klubów oraz cena usług.

Niezależnie od wyników badań, na przestrzeni ostatnich lat, jesteśmy w Polsce świadkami dynamicznego rozwoju rynku fitness. Z roku na rok zwiększa się liczba osób zainteresowanych uprawianiem sportu, pojawiają się nowe sportowe imprezy masowe, rośnie frekwencja, powstają kluby fitness. Z jednej strony są dowody na to, że moda na „bycie FIT” dociera do Polski. Z drugiej jednak, dane statystyczne wskazują jednoznacznie jak wiele dzieli nas od krajów UE i jak dużo jest do nadrobienia, a może raczej  należałoby powiedzieć, do zagospodarowania na rynku. 24BFit.com to odpowiedź na potrzeby rynku, to połączenie fitness i e-commerce, to pierwsza tak kompleksowa e-usługa w dziedzinie sportu masowego. 24BFit.com to trener i akademia sportu online.

Nasza e-usługa ma być powszechnie dostępna. Po pierwsze, jej e-charakter pozwoli na dotarcie z fachowym treningiem obejmującym ćwiczenia fitness oraz trzy najczęściej wybierane przez Polaków dyscypliny sportu (bieganie, kolarstwo, pływanie), do szerokiego kręgu odbiorców, również poza dużymi miastami. Po drugie, dzięki konkurencyjnym opłatom za korzystanie z serwisu, zniknie bariera dostępu związana z ceną usług klasycznych klubów fitness. Założenie i wizja serwisu to budowa świadomości istnienia bezpośredniego związku między stanem zdrowia a aktywnością fizyczną, promocja zdrowego trybu życia, zachęcenie odbiorców do aktywności, umożliwienie realizacji własnych celów sportowych na różnych poziomach zaawansowania.

ZAKRES USŁUG:

24BFit.com to nowatorska e-usługa. Konkurencyjne serwisy internetowe, w zakresie szeroko rozumianego fitness, z reguły skupiają się na pojedynczych  zagadnieniach. Przykładowo może to być dieta, ćwiczenia w zakresie spalania tkanki tłuszczowej, klub fitness online z ofertą ćwiczeń, monotematyczne serwisy poświęcone wybranej dyscyplinie sportu. Założeniem 24BFit.com jest rozszerzenie zakresu usług oraz przygotowanie kompleksowej oferty, skierowanej do początkujących i zaawansowanych entuzjastów sportu. Dzięki takiemu podejściu, użytkownik będzie mógł wykonać swój pierwszy krok, skorzystać z ćwiczeń dla początkujących, a wraz ze wzrostem formy i ambicji sportowych, przejść na kolejny poziom zaawansowania, sięgając po indywidualne programy treningowe, porady profesjonalnych trenerów oraz ludzi związanych z branżą sportową. W ten sposób, dołączając do serwisu, użytkownik znajdzie interesujące go materiały bez względu na poziom zaawansowania. Co istotne, realizacja ćwiczeń może odbywać się w różnych miejscach, a sama lokalizacja jest jednym z filtrów doboru ćwiczeń i ich zestawów. Serwis jest w pełni zautomatyzowany, usługi oparte na cyfrowych materiałach zdjęciowych i wideo dostępnych online, a funkcja inteligentnego wirtualnego doradcy sprawia, że poruszanie się oraz korzystanie z serwisu jest wręcz intuicyjne. Niewątpliwą zaletą jest możliwość łączenia przez użytkownika ćwiczeń i planów treningowych z poradami dietetyków, lekarzy, rehabilitantów, masażystów, trenerów.

Rdzeniem serwisu są materiały cyfrowe zawierające ćwiczenia i programy treningowe, zgrupowane tematycznie w kategoriach fitness, rower, pływanie, bieganie, a także połączenie tych trzech dyscyplin w triathlon. Ćwiczenia, w odróżnieniu od serwisów konkurencyjnych, to nie treningi w postaci materiałów wideo czy sesji z trenerem, dostępne online. Biblioteka 24BFit to pojedyncze ćwiczenia z opisem, materiałem fotograficznym oraz krótkim filmem wideo ilustrującym sposób wykonania. Te pojedyncze ćwiczenia, grupowane są w zestawy dla osób początkujących, wraz z komentarzem i wskazówkami trenera. Osoby zaawansowane, mogą indywidualnie wybierać ćwiczenia, kształtować własne treningi, dobierać liczbę serii i powtórzeń. Z kolei użytkownicy zainteresowani uprawianiem biegania, kolarstwa, pływania, triathlonu, skorzystają z opracowanych programów treningowych, gdzie wspomniane ćwiczenia będą uzupełnieniem treningów. Wszystko odbywa się pod okiem trenera, w konsultacji z dietetykiem i rehabilitantem. W ten sposób sportowiec amator korzysta z serwisu dostępnego dla profesjonalisty.

REALIZACJA PROJEKTU:

Przedmiotowy Projekt będzie składał się z 4 etapów, a wynika to ze złożoności procesu przygotowania, promocji i świadczenia wdrażanych e-usług.

Realizacja inwestycji jest poprzedzona wykonaniem działań przygotowawczych polegających na opracowaniu analiz ekonomiczno-finansowej, informatycznej oraz szczegółowych badań rynku. ETAP 1 to sporządzenie dokumentacji projektowej serwisu. ETAP 2 to wybór wykonawcy oraz realizacja I modułu platformy informatycznej - START, strefa bezpłatna serwisu. ETAP 3 to wykonanie II modułu platformy informatycznej - Trening FIT oraz przygotowanie  wersji angielskiej serwisu. ETAP 4 to wykonanie III modułu platformy informatycznej Trening PRO wraz z bieżącym tłumaczeniem treści (wersja angielska) oraz działaniami promocyjnymi. Zakończenie ostatniego etapu oraz zamknięcie całego projektu przewidziane jest na połowę 2015 roku.

Realizacja tak kompleksowej i kosztownej platformy informatycznej możliwa jest wyłącznie przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Unijnych. QPRO360° wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.